Så surrar du last på en släpvagn

Hur man surrar last på släpvagn, släpkärra

Släpkärror eller släpvagn som är den mer korrekta benämningen är oerhört användbara komplement till bagageutrymmet, och efter att ha läst denna artikel så surrar du last på en släpkärra på ett säkert sätt. Det är nämligen väldigt viktigt, både för trafiksäkerheten likväl som för att undvika böter om polisen skulle stoppa dig. Vanligtvis använder sig gemene man av släpvagnar vid besök på brädgården, när de flyttar eller när vårstädningen frambringar behov av transport till soptippen. Genom att lasta din släpkärra på rätt sätt, och lastsäkra ordentligt, gör du din transport både enklare och säkrare. Läs vidare för att lära dig hur du ska gå tillväga för att surra lasten på din släpkärra.

Viktfördelningen är viktig

Det första du behöver tänka på är hur du fördelar vikten på släpet. De tyngsta föremålen ska placeras över släpkärrans axel, centralt alternativt långt fram. Tänk dock på att balansen på släpet är viktigt, så placera inte de tyngsta föremålen allt för långt i framkant. Därefter kan du fylla på med lättare föremål längre bak då dessa inte påverkar körbarheten på samma sätt som de tyngre sakerna. Det är dock viktigt att försöka skapa en balans så att släpet inte rör sig fritt under färdens gång.

  • Placera tunga objekt långt fram och centralt på släpet
  • Det tyngsta objektet ska vara direkt över axeln för stabilitet
  • Ett överlastat släp har försämrad styrbarhet

Det är bättre att åka två gånger än att last mer på släpet än vad som är lämpligt. Om du har för mycket gods försämras körbarheten och din transport blir mindre trafiksäker. Dessutom finns det risk att få böter om ditt fordon är tyngre än vad lagen tillåter. Således är det en god idé att ta reda på hur tung last du får transportera med ditt fordon, samt fräscha upp minnet från trafikskolan.

Surra last på öppet släp

När du transporterar på ett öppet släp kan du täcka över lasten med en presenning. Det skyddar dina föremål under färdens gång, och hindrar mindre föremål från att frigöras och falla av. Men en presenning är inte tillräckligt för att hålla ditt gods på plats. Du bör använda spännband för att lastsäkra det medförda materialet så att det inte flyttar sig under färdens gång. Ett alternativ till spännbanden är att använda rep som du fäster i öglor. Oavsett vilket är det viktigt att du fastställer att lasten inte rör sig eller faller av under transporten.

Ett bra tips är att fylla ut tomrum på släpet för på så sätt undvika att din last har utrymme att röra sig på. Exempelvis kan du använda bensindunken, extra brädor och liknande för att stabilisera lasten.

  • Använd spännband
  • Knyt fast lasten med rep i öglor
  • Täck med presenning eller transportnät

Alternativ till transport på släp

Ett öppet släp bjuder in till att transportera föremål, likt brädor, som är längre än släpet. Om så är fallet måste du markera föremålen som sticker ut på ett tydligt sätt. Detta gäller om utsticket överstiger en meter, men det skadar givetvis inte att göra det om det är mindre än så.

Ett alternativ till att transportera långa föremål på en öppen släpvagn är att använda ett takräcke. Det finns många fördelar med det, bland annat påverkas körbarheten inte lika mycket. Dessutom sparar du tid genom att inte behöva kontrollera lufttryck i däcken, säkerställa att blinkers och bromsljus fungerar. Northracks takräcke kan du enkelt montera på taket på mindre än två minuter, vilket medför att du kan transportera längre föremål på ett säkert sätt även vid spontana tillfällen.

Lycka till med din lastsäkring, och surra lasten ordentligt på ditt släp.


Lämna en kommentar

Notera att vi granskar alla kommentarer innan de godkänns för publicering