Lastsäkring - hur du bäst säkrar last på takräcke, släpvagn och i bilen

Lasta säkert på takräcke

Vid användning av takräcke måste du vara medveten om hur lastsäkring fungerar, och hur du ska spänna fast på takräcket. Tyvärr är det inte alla trafikanter som är medvetna om detta vilket medför att gods faller av. Därför har vi sammanställt denna korta guide med tips på hur du lastsäkrar ditt bagage ordentligt. Läs vidare för att undvika att hamna i en pinsam eller till och med farlig situation nästa gång du ska frakta gods med bilen.

Montera Northrack takräcke på två minuter

När du använder Northrack takräcke är det första steget för att säkerställa att transporten kan genomföras säkert att du fäster anordningen på taket ordentligt. Det gör du snabbt och lätt på under två minuter genom att följa instruktionerna som medföljer vid ditt köp. Kort sagt spänner du fast ditt takräcke via din bils dörrar och undertak. Efter att du har fixerat takräcket kan du fokusera på lasten.

Säkra last på takräcke och släpkärra

När du lastar finns det främst två aspekter att ta i beaktning. Dessa är:

  • Lasta rätt
  • Säkra lasten

Att lasta rätt innebär att du tänker på hur du fördelar vikten. Om du exempelvis handlat brädor bör du placera de tyngsta objekten i botten. Om din last är längre än ditt tak, eller sticker ut från släpkärran, är det också viktigt att du tänker på dess balans. Låt inte lasten sticka ut mer än en meter bakom bilen, eller framför motorhuven. Markera också lasten så att medtrafikanterna kan se den.

När du vill säkra last på ett takräcke måste du ha i åtanke hur den kommer att röra sig under färden. Om du har lastsäkrat ordentligt, finns det tre möjliga färdriktningar som du förhindrat att lasten rör sig i.

  • Framåt
  • Bakåt
  • Sidled

För att kunna genomföra transporten i enighet med svensk lag, måste du surra fast last på takräcke ordentligt. Om du lastar på släpvagn eller på takräcke måste du säkra lasten på takräcket med spännband eller rejäla knutar och rep. Det bästa är att se till så att lasten är packad, så att den uppför sig som en enhet. På taket och i släpkärran gör du det genom att spänna ihop lasten med ovan nämnda redskap. Därigenom lastsäkrar du din last säkert.

Men, i vilka scenarier skulle lasten kunna flytta sig i diverse riktning?

Lasten rör sig framåt

Som trafikant uppmanas du att köra på ett ansvarsfullt sätt där du kan stanna obesvärat för diverse hinder. Tyvärr är det inte lika enkelt i praktiken som i teorin. Om du skulle finna dig i en situation där du måste stå på bromsen behöver din lastsäkring förhindra lasten från att fortsätta framåt.

Bakåt

Vid en kraftig acceleration finns det en risk att din last flyttar sig bakåt vilket kan rubba balansen. Det kan medföra att något faller av, och kanske träffar fordon eller personer bakom dig. Genom att grimsnurra kan du förhindra detta.

Sidled

Givetvis kan lasten på ditt takräcke även röra sig i sidled när du kör. Genom att surra ihop lasten och behandla den som en enhet motverkar du olyckor i sidled. Det bidrar även till en bättre upplevelse när du kör.

Summering lastsäkra på takräcke och släpvagn

Genom att spänna fast last på takräcke eller släpkärra med spännband eller ordentliga knutar säkerställer du en trygg frakt. När du lastsäkrat, tänk på att lasten rör sig i tre färdriktningar, sidled, framåt och bakåt. Lastsäkring sker i två steg, först när du lastar, och sedan när du spänner fast materialet på ditt takräcke eller släpkärra.

Lasta rätt i bilen

Om du istället lastar i bilen finns det några bra knep för lastsäkring, så som:

  • Placera tung last på golvet
  • Ta hjälp av ryggstöd och väggar för stabilitet
  • Använd lastöglor för att surra fast lasten

 


Lämna en kommentar

Notera att vi granskar alla kommentarer innan de godkänns för publicering