När ska min bil besiktas? Här hittar du all information om besiktning av din bil

När ska du besikta bilen?

Transportstyrelsen har bestämt att de svenska vägarna kan göras säkrare genom rutinmässiga kontroller av fordonen som använder den, detta kallas för besiktning. Men vet du när din bil ska besiktas? Det är viktigt att du som fordonsägare är medveten om när det är dags att boka tid för att besikta din bil eller din MC. Transportstyrelsen skickar nämligen inte ut några kallelser utan det är upp till dig att boka en tid för den regelbundna besiktningen av ditt fordon. Om du inte har koll på när det är dags, kan du använda detta verktyg. Här anger du ditt registreringsnummer och får veta när det är dags att kontrollera ditt fordon.

I denna text förklarar vi varför det är viktigt att du besiktar din bil. Dessutom ger vi dig en checklista i slutet av texten som du kan använda för att förebygga ombesiktning. Genom att ha koll på all information av besiktning av din bil kan du spara mycket tid.

Besiktning ökar trafiksäkerheten

I Sverige har vi en gemensam nollvision i trafiken. Det innebär att nationen har satt upp ett mål om att inga människor ska omkomma på vägarna. Som en del i denna satsning byggs bättre motorvägar, hastigheter regleras och ordentliga vägkorsningar installeras. Men, det är också viktigt att fordonen som använder infrastrukturen är i gott skick.

Genom att besikta bilarna som använder de svenska vägarna minskar risken för olyckor. Det pågående underhållet motverkar haveri som kan leda till att bilar stannar på olämpliga platser. Men det kan också förebygga att dåliga däck används på bilar, eller att slitna bromsklossar inte uppmärksammas.

Svenska bilar besiktas minst var tredje år

Bilarna i Sverige besiktas inte med jämna mellanrum, vilket det är lätt att först tro. Det beror på att nyare bilar antas vara helare och i bättre skick än äldre fordon. Därför varierar tidsintervallet mellan besiktningarna beroende på bilens ålder. Följande gäller:

  • En ny bil besiktas först efter tre år
  • Efter att bilen besiktigats första gången, dröjer det 24 månader till nästa kontroll
  • Därefter måste fordonet besiktas var 14:e månad

Som du kan se så minskar tiden mellan besiktningarna i takt med att fordonet blir äldre. Således ökar sannolikheten att hitta och förebygga allvarliga brister. Men vad är det för fel och brister som du själv kan förebygga innan du besöker din lokala bilbesiktning?

Underkänd besiktning leder till körförbud

Om du inte följer reglerna kring besiktning kan det få konsekvenser. Skulle bilen inte leva upp till regelverket kan den erläggas med körförbud. Det händer dock inte direkt. Istället får du som ägare en given tidsperiod att korrigera eventuella brister som rapporterats.

Checklista inför besiktningen av bilen

När bilen kontrolleras undersöks i grova drag dess trafikduglighet. Utöver rent mekaniska saker likt lamporna undersöks även säkerhetsaspekterna i bilen. Det innebär att du måste kolla så att säkerhetsbälten fungerar som de ska, och att du har tillgång till en varningstriangel. Nedan följer en checklista med saker att ta i beaktning innan du bokar din besiktning.

  1. Se till så att vindrutetorkarna är hela och rena
  2. Lyft på motorhuven och se till så att batteriet sitter fast, oljenivån är tillräcklig samt att du har ordentligt med spolarvätska
  3. Kontrollera all belysning samt indikatorerna
  4. Säkerställ att signalhornet fungerar
  5. Testa säkerhetsbälten i bilen & dubbelkolla att du har varningstriangeln
  6. Mät däckdjupet så att de möter kraven från Trafikverket
  7. Kontrollera så att backspeglarna inte har några sprickor

Genom att gå igenom listan ovan kan du förebygga en onödig extrautgift i form av en ombesiktning. Dessutom minskar du risken att du och dina anhöriga behöver stanna längs vägarna på grund av bristande tillförlitlighet i fordonet.

Bonus: Heter det besikta eller besiktiga

En vanligt förekommande diskussion är om det heter besikta eller besiktiga. Om vi ska ta myndigheterna på ordet heter det besikta. Kanske kan denna kuriosa vara användbart nästa gång du njuter av en öl på din altan med polarna?


Lämna en kommentar

Notera att vi granskar alla kommentarer innan de godkänns för publicering